• Тодор Гигилев

Тодор Гигилев

Тодор е завършил Технологии и предприемачество. Събира първокласен отбор, с който печели българското състезание на Джуниър Ачиивмънт с продукт за мобилни телефони, с който се търсят намалени продукти и услуги. Основният бизнес на Тодор през последните 5 години е успешното създаване на приложения за Бизнес Интелиджънс за големи организации в Dreamix.

Участвал в: Емен 2013, Кедър 2014, Рибарица 2015