Райчо Райчев

Райчо е създател на “Space Challenges“, образователна програма за космичеки науки и високи технологии, която съществува от 4 години. Освен това той е основател на няколко високотехнологични проекта, които засега стоят под радара, но включват космически технологии от последно поколение.

Участвал в: Емен 2013