Ценности

Ценностите лежат в сърцето на нашата общност, защото определят кои сме, как работим и в какво вярваме. Основните ценности показват как действаме, как очакваме да се отнасят с нас като част от семейството на Power Of Bulgaria и поставят основите на решенията, които взимаме.

Вдъхновяване

Крайната цел на Power of Bulgaria е „да изгради по-добър свят чрез бизнес”. За да постигне това, нашето семейство цели да достигне до хората и да ги вдъхнови посредством тяхната собствена сила и силата на предприемаческите принципи. Искаме да окуражим хората да поемат контрола върху съдбите си, защото знаем, че когато хората направят това, те оживяват. Затова резултатът от нашите действия и начинът, по който се постига той, трябва да е вдъхновяващ.

Вяра

Ние вярваме, че светът може да бъде по-добро място чрез възникването на „красиви” компании, които създават както социален, така и финансов капитал. Вярваме, че бизнесът може да намери и внедри решения на световни проблеми като едновременно бъде устойчив и отговорен.

Отношения

Нашето общество зависи от здрави и стабилни връзки помежду ни, с нашите партньори и хората, с които контактуваме. Изграждаме и отглеждаме силни взаимоотношения, които са от взаимна полза. Стремим се да разберем хората, с които работим, така че да предчувстваме техните нужди и да им помогнем безусловно. Всеки в нашето общество допринася за качеството на връзките, които се създават и сме ангажирани да отдадем достатъчно време, което да прекараме заедно.

В същото време сме чувствителни към хората, вземайки стойност, без да я връщат обратно към другите. Стремим се да помогнем на тези хора да разберат, че чрез действията си те забавят общия растеж и развитие.

Целенасочена подкрепа

Всеки стартиращ и развиващ се бизнес има нужда от силна локална подкрепа. Помагайки си целенасочено един на друг, давайки лично време, пари и интереси, ние помагаме на своите съмишленици да достигнат до следващото ниво на своето развитие. Това “даване” всъщност е целенасочена инвестиция в следващото поколение успешни предприемачи, таланти и партньори. И както Васил Терзиев казва, трябва да даваме щедро и така, че “поне малко да ни заболи”.

Понякога ще сме раздвоени в това да изберем по-евтин или по-качествен чуждестранен продукт, спрямо продуктът от локалната екосистема. Но как локалните продукти могат да достигнат световни величини, ако не бъдат подкрепени от нас на локално ниво?

Хората получили такава подкрепа на свой ред ще помагат на останалите, мултиплицирайки подкрепата и доброто, което са получили по време на своето развитие.

Отстояване и надграждане на постигнатото

В последните години виждаме осезаем напредък на новосъздалата се стартъп и предприемаческата екосистема в България. Чрез общи усилия, можем да продължим това развитие, поддържайки позициите ни на центъра на иновации в централна и източна Европа.
Тази предприемаческа екосистема е в началото на своя път и е наша обща отговорност да я пазим от потенциални опастности, овладяване от определени кръгове или откланяне на средства за развитието й към нечии лични интереси.

 

Социална отговорност

Да бъдем социално отговорни е съществено за това, което правим. Ние целим да допринесем положително към хората, с които работим. Устремени сме да оставим силен и дългосрочен отпечатък, където и да отидем. Като общество от „красиви” бизнеси сме решени да намалим максимално влиянието на дейността ни като съхраняваме ресурси, намаляваме отпадъците и емисиите си, както и да се борим със замърсяването на природата, което води до неизлечими вреди за обществото.

Хора

POB значи добри хора. Ние сме успешни професионалисти, които работят заедно за създаването и разпространяването на глобално знание. Целим да съберем най-добрия възможен набор от хора, които да ни помогнат в изпълнението на мисията ни, които да се отнасят с уважение и респект един към друг, както и да си помагат. Създаваме култура, която насърчава личното и обществено развитие и която насърчава успеха.

Менторство

Целим да насърчаваме хората в нашето общество, а не да им казваме какво да правят. Промотираме взаимопомощ, учене и споделяне на идеите, които семейството ни развива и които достигат до хората и им помагат да развият и използват собствената си сила и предприемаческите принципи. Подготвили сме структуриран подход за разпознаване на иновативни идеи, изпробването им и разпространението им. Насърчаваме нашето семейство постоянно да предизвиква установените практики и норми и да се развива непрекъснато.

Финансова отговорност

Друга голяма амбиция на POB е да създаде финансово-динамични „красиви” бизнеси. Целта е да покажем на света чрез пример, че социално отговорният бизнес, воден от ценности е най-добрият бизнес. Очакваме да получим справедлива награда за действията си и целта ни е тройна печалба (финансова, социална и екологична). Ние прецизно следим собствените си разходи и ясно и точно показваме финансовия си резултат.

Честност

Горди сме от репутацията, която изграждаме и осъзнаваме, че тази ценност е основна за успеха ни. От нас зависи да вършим правилните неща. Изграждаме доверие и действаме почтено. Действаме спрямо кода на честта и всички местни правила и регулации. Поощряваме култура на прозрачност и отговорност. Обръщаме внимание на всички нарушения и оплаквания и действаме съобразно.